Ako začať?

Portál www.zverejnovanie-zmluv.sk predstavuje profesionálny nástroj na zverejňovanie zmlúv, ktorý umožňuje samosprávam a ich organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti jednoduchým a bezpečným spôsobom zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky v zákonne stanovených lehotách na vlastnom webovom sídle.


Povinnosť zverejňovania jednotlivých dokumentov je zabezpečená cez jednoduchý webový formulár, prostredníctvom ktorého sú všetky záznamy a sprístupnené súbory okamžite zverejnené v definovanom priestore na vlastnej webovej stránke samosprávy alebo organizácie.

Využite našu aktuálnu ponuku:

- ihneď dostupné riešenie v cene od 10 EUR na mesiac!

Hlavné výhody systému:

- plnohodnotný systém na zverejňovanie obsahu uloženého zákonom,
- jednoduché používateľské rozhranie a intuitívna obsluha bez potreby technických znalostí,
- integrácia samotného zoznamu a dokumentov do vlastnej webovej stránky,
- okamžité sprístupnenie vloženého obsahu,
- prehľadné zobrazenie dokumentov v zozname vrátane všetkých príloh,
- dostupnosť služby zabezpečená prostredníctvom infraštruktúry dátového centra,
- pravidelné aktualizácie systému v zmysle platnej legislatívy,
- systém v súlade s Výnosom MFSR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy,
- podpora správneho zobrazovania výstupu pre všetky existujúce internetové prehliadače,
- podpora dátového spracovania pre prehliadače Internet Explorer, Firefox a Opera.