prevádzkovateľ:


GEMINY s.r.o.


Nám. Ľ. Štúra 31
Banská Bystrica
974 05

IČO: 44892748
DIČ: 2022863854
IČ DPH: SK2022863854

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č. 16862/S

kontakt:
tel.: 0905 915 711
e-mail: info@geminy.sk

technická podpora:


0915 090 911
0907 658 292
admin@zverejnovanie-zmluv.sk

zákaznícka podpora:


0915 090 911
0907 658 292
helpdesk@zverejnovanie-zmluv.sk

informácie a registrácia:

(od 8:00 do 16:00 hod)
0918 706 829
0915 090 911
info@zverejnovanie-zmluv.sk